Huurvoorwaarden.

Artikel 1.

Om het springkasteel van uw keuze te gebruiken dient u:

Artikel 2.

Artikel 3

Artikel 4.

Artikel 5.

Artikel 6.

Artikel 7.